Big Five test

Big five test

Big five test neboli v překladu Velká pětka je osobnostní test, který má 5 rozměrů osobnosti: extraverzi (jak moc je testovaný člověk společenský, aktivní a energický), přívětivost (jak moc testovaný člověk umí být soucitný, přátelský, velkorysí, nápomocný ostatním), svědomitost (jak moc je testovaný člověk náročný a spolehlivý), neurotismus (jak moc je testovaný člověk vyrovnaný, odolný proti psychické zátěži) a otevřenost vůči zkušenosti (jak moc je testovaný člověk otevřený vůči zkušenosti, tolerantní).

Tento test zahrnuje několik skupin všeobecných tvrzení o chování člověka. V první řadě je nutné si Big Five test pečlivě přečíst. Při testu pak testovaná osoba může souhlasit zcela, částečně nebo vůbec s danými tvrzeními. Když s daným tvrzením souhlasíme na 100%, napíše si 5 bodů, převážné souhlasení znamená 4 body, pokud se nemůže rozhodnout, tak za to jsou 3 body, minimální souhlas znamená 2 body a nesouhlasí-li vůbec, připíše si 1 bod.

Po tom co jsou ke každému tvrzení připsané body, tak se sečtou. Podle součtu bodů lze pak posoudit, ke kterému z pěti rozměrů osobnosti testovaný člověk patří. Aby byl Big Five test co nejefektivnější, dělá se často pod dozorem odborného psychologa. Psycholog výsledky testu zpracuje a vytvoří osobnostní profil daného člověka.

Je nutné podotknout, že Big Five test, stejně jako i další osobnostní testy nejsou absolutně 100%. Je to z toho důvodu, že se každý člověk podvědomě ztotožňuje s určitou společenskou vrstvou a výsledky, to znamená, že výsledky vypovídají částečně také o společenské skupině, ke které se testovaný člověk řadí. Charakteristika rozměrů osobnosti

Extraverze Přívětivost Svědomitost Neurotismus Otevřenost vůči zkušenosti
Vřelost Důvěra Způsobilost Úzkostnost Fantazie
Družnost Upřímnost Pořádkumilovnost Hněv Estetičnost
Asertivita Poddajnost Zodpovědnost Deprese Prožívání
Aktivita Skromnost Cílevědomost Rozpačitost Inovace
Pozitivní emoce Jemnocit Disciplína Impulzivnost Ideje
Vzrušení Altruismus Rozvážnost Zranitelnost Hodnoty